Update Baroeg Open Air 2021 // 13 augustus 2021

Op deze vrijdag de 13e ontvingen wij helaas geen goed nieuws: het kabinet heeft besloten dat de bestaande coronamaatregelen voor evenementen worden verlengd tot en met 19 september. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat we Baroeg Open Air 2021 niet kunnen organiseren op een manier zoals we dat graag zouden willen: met 10.000 bezoekers, zonder de 1,5 meter afstand. Binnen de bestaande coronamaatregelen zien wij op dit moment geen basis voor een rendabele editie 2021. Begin volgende week bespreken we de situatie met het bestuur en valt er een definitief besluit over de editie 2021. Daarna nemen we contact op met alle kaartkopers.