Inleiding

Baroeg neemt de privacybelangen van bezoekers serieus. Daarom wil Baroeg eenieder informeren over het privacy beleid van Baroeg. De verwerkingsverantwoordelijke voor poppodium Baroeg is: L. van Rijnsbergen.

Stager

Baroeg bewaart klantgegevens in het ticketing / planningssysteem Stager. Deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard. Het belangrijkste deel hiervan (naam / emailadres) is nodig voor de afhandeling van de verkoopovereenkomst, wat ook de grondslag is voor de verwerking van deze informatie. Ook wordt gevraagd naar adresgegevens en leeftijd. Deze informatie wordt gebruikt voor publieksonderzoek en niet gebruikt om (ongewenste) post te versturen. De grondslag voor het bewaren en analyseren van deze dat is te categoriseren in de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.
Bij het aanschaffen van een ticket via baroeg.stager.nl is het invullen van deze gegevens verplicht. Als een klant dit weigert kan geen ticket worden verkocht in de voorverkoop. Wel biedt Baroeg altijd de mogelijkheid tot het anoniem kopen van tickets op de avond van de productie aan de deur.
Deze gegevens postcode + huisnummer worden gedeeld met het Rotterdam Festivals. Rotterdam Festivals is in opdracht van de gemeente Rotterdam (een belangrijke subsidiënt van Baroeg), belast met het onderzoeken van publieksbereik van gesubsidieerde podia. Deze data worden door hen geanonimiseerd verwerkt in een doelgroepenmodel Mosaic en geanonimiseerd. De oorspronkelijke gegevens worden door hen maximaal 12 maanden bewaard.

Google suite / Google Drive

Als een bezoeker zich op wil geven om vrijwilliger of vriend te worden, dan wordt daarbij gebruik gemaakt van Google drive. De gegevens hierop worden na drie jaar verwijderd.

Voor de veiligheid van bezoekers en personeel maakt Baroeg gebruik van camera-bewaking. Deze beelden worden maximaal 21 dagen bewaard en daarna verwijderd. Op verzoek van politie of opsporingsinstanties kunnen deze beelden met hen gedeeld worden.

Rechten

Uiteraard hebben bezoekers altijd recht op inzage, correctie en verwijdering van data. Als betrokkene toestemming verleent, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief, dan kan die altijd weer worden ingetrokken via de account op baroeg.stager.nl Neem voor vragen of hulp daaromtrent contact op met F Pronk Daarnaast kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Facebook Pixel

Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.
Hiermee meten we de effectiviteit van advertenties (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en tickets aanschaft) en vergelijken met eerdere resultaten.

Tot slot

Baroeg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, ook neemt Baroeg geen persoonsgegevens aan van andere bronnen. Data zal niet gedeeld worden op andere manieren dan hierboven besproken en ook niet gedeeld worden buiten de E.U. Een uitzondering hierop zijn de gegevens van vrienden en potentiële vrijwilligers: deze worden opgeslagen op de google drive.

Lees hier onze cookie verklaring.

© Baroeg Open Air 2024 | by gwmp.nl artwork by Gwenn Neuteboom