PRIVACY STATEMENT BAROEG OPEN AIR VOOR CREW REGISTRATIE

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe BAROEG OPEN AIR omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van je registratie in ons systeem n.a.v. jouw inschrijving.

BAROEG OPEN AIR acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

BAROEG OPEN AIR verzamelt jouw gegevens wanneer je je aanmeldt en in ons crew registratie systeem wordt opgenomen om als vrijwilliger werkzaam te zijn op BAROEG OPEN AIR.

De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om je als vrijwilliger te registeren, je in te plannen voor je werkzaamheden als vrijwilliger, je te informeren over je werkzaamheden voor BAROEG OPEN AIR en voor andere zaken met betrekking tot BAROEG OPEN AIR. We zullen dit hieronder verder toelichten.

VERZAMELING GEGEVENS

BAROEG OPEN AIR kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:
Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag
Fotografie – Foto’s die tijdens opbouw, festival en afbouw gemaakt worden

PERSOONSGEGEVENS

BAROEG OPEN AIR kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens.

  • De gegevens die BAROEG OPEN AIR van jou kan verzamelen zijn:
    contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht, beroep, je functie als vrijwilliger, type rijbewijs, EHBO/BHV;
  • Wij verzamelen GEEN gegevens zoals IP-adres, jouw unieke device identificeer, verkeer- en locatie gegevens, door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten.

DOELEINDEN

BAROEG OPEN AIR kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • voor het beheer van haar crew administratie; ter uitvoering van een vrijwilligers overeenkomst wanneer van toepassing of gevraagd door de Belastingdienst en/of Arbeidsinspectie;
  • om je informatie te verschaffen over BAROEG OPEN AIR en/of andere door BAROEG OPEN AIR georganiseerde evenementen (zoals de informatieavond en bedankborrel);
  • voor veiligheidsdoeleinden, waaronder de beveiliging van onze diensten, websites en apps, maar ook voor zover dit nodig is voor de veiligheid op de BAROEG OPEN AIR verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

GEBRUIK VAN COOKIES

BAROEG OPEN AIR maakt op haar website gebruik van cookies.

UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen, dit kan op verschillende manieren:

  • De vrijwilligers die zich voor de showdagen hebben ingeschreven kunnen hun gegevens laten verwijderen door een mail te sturen naar [email protected]

DELEN EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Wij zullen geen gegevens verstrekken aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Mocht dit toch van toepassing zijn dan zullen wij jou altijd vooraf informeren waarom wij dit doen en met welk doel. Ook zullen dan de nodige overeenkomsten worden gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving.

WEBSITES VAN DERDEN

Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op het aanmeldformulier op deze website en niet van toepassing op www.baroegopenair,nl websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van BAROEG OPEN AIR waarnaar BAROEG OPEN AIR linkt of social media buttons op deze websites.

BAROEG OPEN AIR raadt je aan voor het privacy beleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

FOTOGRAFIE

Tijdens de opbouw, festivaldagen en afbouw worden door BAROEG OPEN AIR geselecteerde fotografen sfeerfoto’s gemaakt. Deze foto’s mogen door BAROEG OPEN AIR gebruikt worden voor promotionele doeleinden op de website van BAROEG OPEN AIR en diverse sociale media kanalen.

BEVEILIGING

BAROEG OPEN AIR doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie hier toe bevoegd zijn vanuit zijn of voor wie het haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdate om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

BAROEG OPEN AIR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van BAROEG OPEN AIR te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Team samenstelling voor Baroeg Open Air 2024:
Stichting Baroeg Open Air
Spinozaweg 300
3076 ET Rotterdam
KvK : 24440853
BTW : NL819754821B01

© Baroeg Open Air 2024 | by gwmp.nl artwork by Gwenn Neuteboom