ANBI

Een binnen- of buitenlandse organisatie kan door de Nederlandse Staat als ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden aangemerkt. Dit heeft fiscale voordelen voor die organisatie zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Baroeg Open Air heeft deze ANBI status ook. Kijk voor meer informatie hierover op de Baroeg Open Air ANBI pagina.

© Baroeg Open Air 2024 | by gwmp.nl artwork by Gwenn Neuteboom